Rekonstrukce VN

Rozhodnutí MMR ze dne 28. 7. 2016 o námitce podjatosti

Vyhláška č.j. MMHK/157661/2015 ze dne 7. 9. 2015 – o ústním projednání uplatněných námitek – neveřejné jednání je svoláno na 30. 11. 2015 v 9 hodin.

Studie umístění parkovacích míst na VN tak, aby nebylo zakryto volné prostranství uprostřed a aby auta nezastiňovala památky a nebránila volnému průchodu náměstím (238 stání je stávající stav, 160 minimální stav bez nutnosti zdvojení stání).

Výpočet počtu parkovacích míst pro VN v HK dle platných předpisů k zajištění fungování legalizovaného stavu užívání domů s fasádou do VN (výpočet je proveden pouze na uživatele dle platných stavebněprávních stavů, tudíž ještě nezahrnuje návštěvníky VN).

Zde je možné seznámit se s oznámením – veřejnou vyhláškou – o zahájení územního řízení:

Vyhláška č.j. MMHK/034503/2015 ze dne 9. 6. 2015

– příloha C 2

– příloha C 3

Zde je možné seznámit se s částí projektové dokumentace „Rekonstrukce Velkého náměstí“ v Hradci Králové v podobě, v jaké byla prezentována oficiálními zástupci investora při předběžných jednáních s budoucími účastníky územního řízení v únoru 2015:

Návrh dopravního značení

Návrh dopravního značení – v plném rozlišení

koordinační situace

Koordinační situace I – v plném rozlišení

Koordinační situace II – v plném rozlišení