Kontakt

Spolek pro kvalitu života
zapsaný do spolkového rejstříku
vedeného Krajským soudem v Hradci Králové
oddíl L, vložka 10161
IČ:
040 80 955
Sídlo:
Velké náměstí 149
500 03  Hradec Králové
E-mail:
info@spolekprokvalituzivota.cz
Statutární orgán:
předseda – aktuálně Ing. Roman Grym